top of page

Noord 9

Samen met een groep mede kunstenaars uit Noord-Nederland hebben we een schildercollectief opgericht, Noord 9. Met als doel samen te exposeren en ons in de figuratieve schilderkunst verder te ontwikkelen. Binnen deze groep hebben we allemaal een eigen werkwijze en invalshoek, wat herkenbaar is in ieders persoonlijke stijl.

Deelnemende kunstenaars zijn:

Hinke Veenstra

Aukje de Haan

Bert Dekker

Jan Anne van der Laan

Joke M Wieringa

Sjoerd Jousma

Wilma Lanser

Yteke van der Wal


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page